data compression - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Crypto calitate signale premium

Conținutul

  • Cmc markets crypto
  • Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?

Alte traduceri Many image file formats use data compression to reduce file size and save storage space. Multe formate de fișiere imagine folosesc compresia datelor pentru a reduce dimensiunea fișierului și de reduce spațiul de stocare.

I added data compression buffers to compensate for the additional time, but they're breaking down. Am adăugat buffere de compresie pentru a compensa timpul adițional, dar acestea cedează.

crypto calitate signale premium

If part of the file's been deleted the data compression ratio might be off. Dacă o parte din dosar a fost ștearsă, proporția compresiei ar putea fi debalansată.

crypto calitate signale premium

GIF images are compressed using the Lempel-Ziv-Welch LZW lossless data compression technique to reduce the file size without degrading the visual quality. It was originally proposed by Claude E. Shannon in to find fundamental limits on signal processing and communication operations such as data compression, in a landmark paper entitled "A Mathematical Theory of Communication". Aceasta a fost propusă inițial de Claude E.

Shannon în crypto calitate signale premiumpentru a găsi limitele fundamentale ale procesării semnalelor și ale operațiilor din telecomunicații, precum compresia datelorîntr-un articol remarcabil, intitulat "O teorie matematică a comunicației".

Potrivit lui Juergen, ceea ce noi numim învățare, este de fapt compresie de date. Compresii similare de date ar putea să aibă loc peste tot în jurul nostru.

tvr 1 live

Juergen crede că nu e nevoie decât de un ultim act al compresiei de date. Just finishing data compression. Termin acum comprimarea datelor.

crypto calitate signale premium

I am data compression.